Metoda McKenzie skuteczny sposób leczenia przepuklin kręgosłupa

Przepukliny kręgosłupa należą obecnie do najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa, dzieje się to nie zależnie od wieku, a wpływa na to wiele czynników tj. charakter wykonywanej pracy, niepoprawne nawyki ruchowe, częste przebywanie w pozycji siedzącej itp.

My natomiast w niniejszym artykule chcemy przybliżyć Państwu zakres wiedzy dotyczący metody McKenziego, gdyż jest to jedna z najlepszych metod leczenia przepuklin kręgosłupa.

Często zdarza się tak, że pacjenci z rozpoznaną przepukliną dopytują nas fizjoterapeutów i lekarzy o sposoby leczenia, a także na własną rękę szukają pomocy i wiadomości na ten temat.

Dlaczego taki temat artykułu? Otóż w naszej pracy niejednokrotnie spotykaliśmy pacjentów, którzy na słowo McKenzie reagowali np. „tak, znam to takie przeprosty gdzieś czytałem”,  dlatego dziś chcemy przybliżyć Państwu wiadomości na temat tego, czym jest owa metoda i w jaki sposób ona działa.

Zarys historyczny

Metoda McKenzie powstała w Nowej Zelandii w latach pięćdziesiątych, jej twórcą był fizjoterapeuta Robin McKenzie. Doświadczenie jakie zdobył w czasie swojej długoletniej pracy, wpłynęło na rozwój rehabilitacji na całym świecie.  Skuteczność jego metody poparta została przez wieloletnią pracę kliniczną z pacjentami o ostrych zespołach bólowych w obrębie kręgosłupa.  Obecnie metoda ta jest jedną z najszerzej stosowanych i uznanych przez świat rehabilitacji.

Mechanizm działania metody McKenzie

Otóż Metoda McKenzie  to przede wszystkim dobra diagnostyka. Dlaczego ? U każdego pacjenta przeprowadzany jest dokładny wywiad, dotyczący objawów bólowych, ich nasilenia lub zmniejszenia w danych pozycjach, ilość epizodów bólowych. Dla każdego wywiadu przygotowana jest karta badania, której celem jest bardzo szczegółowe przeanalizowanie objawów bólowych. Często pacjenci są zdziwieni, tak dużą ilością zadawanych pytań. Jest to potrzebne, gdyż to jaką prace wykonujemy, nasze hobby, spędzanie czasu wolnego, pozycja w czasie snu czy wysokość biurka i fotela, to wszystko może wpływać na prowokowanie objawów bólowych.

Następnie przechodzimy  do badania pacjenta. Badaniu zostają poddane zakresy ruchomości kręgosłupa, nasilenie objawów bólowych podczas wykonywania ruchów,  ocena postawy ciała pacjenta. Głównym celem badania pacjenta jest ustalenie wzorca ruchowego w celu „ cofnięcia” przepukliny. Dobór wzorca zależy w głównej mierze od kierunku przepukliny oraz obserwacji objawów bólowych. Dlatego też mylne jest pojęcie że terapia McKenzie to „ przeprosty”. Oczywiście, przeprosty stanowią jeden ze wzorców wykorzystywanych w tej metodzie, ale oprócz nich występują także inne komponenty ruchowe a zalecenie ich musi być poprzedzone prawidłową diagnostyką. Po dobraniu wzorca pacjent pozostaje pod kontrolą fizjoterapeuty w celu obserwacji zmian bądź ustąpienia odczuć bólowych. Pamiętać należy, że terapia nie kończy się w momencie dobrania wzorca ruchowego, ani też po wycofaniu się objawów bólowych, gdyż składa się ona z kilku etapów a dobór wzorca jest jednym z początkowych. Efektywność tej metody zależy w głównej mierze od pacjenta, od jego zdyscyplinowania, gdyż zalecone ćwiczenia należy wykonywać dość często, a zmianie ulegają też dotychczasowe wzorce i nawyki ruchowe, co często sprawia problem pacjentom, zwłaszcza w początkowych dniach terapii.

Ponadto metoda McKenzie sprawdza się skutecznie w okresach ostrych, w momencie kiedy jakakolwiek chęć podjęcia ruchu przynosi nasilenie objawów. Wtedy z pomocą przychodzą nam pozycje ułożeniowe, które w dużym stopniu mogą doprowadzić do zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Edukacja pacjenta

Metoda McKenzie to przede wszystkim dobra edukacja, która znajduje zastosowanie u wszystkich pacjentów. Może posłużyć z pewnością jako profilaktyka bólów kręgosłupa. W metodzie tej pacjent otrzymuje wiadomości z zakresu prawidłowego przyjmowania pozycji siedzącej podczas dłuższego przebywania np. przed komputerem, sposób podnoszenia lub przenoszenia ciężkich przedmiotów, sposoby wstawania z łóżka by nie przeciążać kręgosłupa, lub, co robić w momencie kichnięcia by nie doszło do powstania przepukliny ( dzieje się to, aż w 10 procentach przypadków).

McKenzie to jedna z metod, które przynoszą wysoką skuteczność w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa (w tym przepuklin kręgosłupa). Pamiętać należy, że u pacjentów u których bezwzględnie wskazane jest leczenie operacyjne metoda taka może zostać zastosowana po operacji w okresie rehabilitacji. Jak w przypadku każdej metody, może ona nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ale edukacja pacjenta którą oferuje nam ta metoda na pewno będzie bardzo przydatna w dalszym funkcjonowaniu.