Asymetria długości kończyn dolnych u dziecka

Asymetria długości kończyn dolnych u dzieci, jak i u dorosłych występuje stosunkowo często.  Bardzo często wada ta jest bagatelizowana, co w konsekwencji może prowadzić do nieodwracalnych zmian w obrębie narządu ruchu.

Asymetria długości kończyn dolnych w pierwszej kolejności wpływa na skośne ustawienie miednicy. Ogólnie przyjmuje się, że różnica rzędu 1 – 2 cm powoduje zmiany w ułożeniu poszczególnych odcinków kręgosłupa - co prowadzi do powstawania skolioz. Ponadto, asymetria kończyn dolnych wpływa na zaburzenia biomechaniki chodu. Chód w związku z naprzemiennym przenoszeniem ciężaru ciała na krótszą i dłuższą kończynę staje się nie tylko mało estetyczny, ale również związany jest z większym wydatkiem energetycznym.

Przyczyny skrócenia kończyn dolnych

  1. Wady wrodzone - wady budowy kości i stawów kkd, dysplazja biodrowa itp. Wady wrodzone ze względu na istniejące skrócenie od początku życia i stałe nasilanie w okresie wzrostu dziecka, prowadzą do dużych dysproporcji.
  2. W przebiegu procesów zapalnych tj. w przebiegu zapalenia stawów czy kości, gdzie dochodzi do deformacji osi stawów oraz patologicznych zwichnięć w obrębie uszkodzonych stawów.
  3. Zmiany pourazowe w wyniku wadliwego zrostu kostnego, lub uszkodzenia chrząstki wzrostowej u dzieci.

Objawy skrócenia kończyn dolnych

Pierwszym niepokojącym objawem jest utykanie podczas chodu. Ponadto, dzieci z asymetrią kończyn dolnych mają tendencję do  stania na jednej nodze, jak również do siadania ze stopą pod pośladkiem. Dość wcześnie u dzieci pojawia się skolioza na skutek skośnego ustawienia miednicy.

Leczenie

Skrócenie kończyny mniejsze niż 3 cm leczy się przy użyciu wkładki do buta. Wkładka koryguje ustawienie miednicy, a co za tym idzie również poszczególnych odcinków kręgosłupa.

Operacyjne wydłużenie kończyny stosuje się u dzieci starszych, gdzie różnica w długości jest większa niż 3 cm.    

Po zabiegach operacyjnych stosuje się ćwiczenia z użyciem metod fizjoterapeutycznych np. PNF, nauka chodu, stopniowe obciążanie kończyny itp.

Ponad połowa asymetrii długości kończyn dolnych to różnica w granicach 1 – 3 cm. Bardzo często problem ten jest bagatelizowany, co niesie za sobą szereg nieodwracalnych zmian w obrębie narządu ruchu. Ponadto, około 40 procent skolioz spowodowanych jest asymetrią długości kończyn dolnych. Wcześnie wykryta asymetria i szybko podjęte leczenie może zapobiec powikłaniom w wieku późniejszym.