Choroba Parkinsona – najistotniejsze fakty

Choroba Parkinsona, to samoistnie postępująca, zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego. Zmiany te dotyczą, komórek nerwowych istoty czarnej. Neurony istoty czarnej wytwarzają dopaminę, której niedobór powoduje zaburzenie w obrębie przewodnictwa nerwowego pomiędzy neuronami kory ruchowej wysyłającymi sygnały, a receptorami ruchowymi, które z powodu niewystarczającej

Przyczyny powstawania…..

Nie stwierdzono dotychczas bezpośrednich przyczyn powstawania Choroby Parkinsona. Jednak, na jej rozwój w dużej mierze wpływają: czynniki genetyczne, neurotoksyny oraz zmiany w przebiegu urazów OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego).

Objawy choroby……..

Objawy choroby, postępują przez dłuższy czas. W pierwszych okresach pojawia się uczucie sztywności, parestezje kończyn (uczucie mrowienia lub drżenia). W skutek rozwoju stanu chorobowego, dochodzi do nasilenia objawów, poprzez spowolnienie ruchowe (chód drobnymi kroczkami), sztywność mięśniową, trudności lub brak możliwości wykonania ruchów precyzyjnych, drżenie spoczynkowe, skłonności do upadków, zaburzenia mowy, przełykania oraz oddychania.

Leczenie Choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona, jest powoli postępująca. Warto pamiętać, że leczenie trwa przez całe życie pacjenta.  Obecnie nie można całkowicie wyleczyć pacjenta, ale odpowiednio wcześnie wprowadzona rehabilitacja i leczenie farmakologiczne, opóźniają postęp choroby, oraz poprawiają samodzielne funkcjonowanie pacjenta. Rehabilitacja pacjenta, opiera się głównie na kinezyterapii, w obrębie której prowadzi się ćwiczenia usprawniające w oparciu o metody specjalistyczne tj. PNF, NDT Bobath.

Ćwiczenia oddechowe

Rola ćwiczeń oddechowych w Chorobie Parkinsona, opiera się głównie na poprawie wentylacji płucnej. Ćwiczenia tego typu, poprawiają trofikę mięśniową klatki piersiowej, zapobiegają przykurczom mięśniowym, zwiększają wydolność oddechową oraz wpływają na kontrolę oddychania.

Ćwiczenia ruchowe

Ćwiczenia ruchowe, stanowią podstawę całego procesu usprawniania. Dobierane powinny być, do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz obecnego stanu zdrowia. Ćwiczenia tego typu, mogą być wykonywane w różnych pozycjach wyjściowych oraz z przyborami (np. laski gimnastyczne, taśmy Thera-Band). Celem tych ćwiczeń, jest poprawa ruchomości, poprawa trofiki mięśniowej, poprawa koordynacji ruchowej. U osób z zaburzeniami zborności ruchowej, problemami przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, dobierając ćwiczenia należy skupić się przede wszystkim na wypracowaniu u pacjenta ruchów, umożliwiających codzienne funkcjonowanie. Jedną ze skutecznych metod specjalistycznych sprawdzających się w tego typu przypadkach jest metoda PNF.

Ćwiczenia ruchowe powinny obejmować również ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia równoważne, w celu zmniejszenia możliwości upadku podczas poruszania się.

Reedukacja chodu

Reedukacji chodu w procesie usprawniania, należy poświęcić szczególną uwagę. Poprawnie wypracowany wzorzec ruchowy, pozwoli pacjentowi na bezpieczne poruszanie się poprzez wypracowanie kontroli ruchu. Reedukacja chodu, powinna zostać poprzedzona szczegółowym badaniem przeprowadzonym przez fizjoterapeutę.

Jak już wspominaliśmy, rehabilitacja pacjentów z Chorobą Parkinsona trwa całe ich życie. Odpowiednio wcześnie wprowadzony program usprawniania, opóźnia rozwój choroby i pozwala pacjentowi na samodzielne funkcjonowanie, co jest ważne nie tylko dla samego pacjenta, ale także dla jego rodziny.