Udar mózgu – najistotniejsze fakty

Dzisiejszy artykuł poświęcony został tematyce udaru mózgu, który stanowi zagrożenie dla życia każdego pacjenta, a obecnie obok chorób układu krążenia należy do grupy chorób cywilizacyjnych. Zapewne każdy z nas w swoim życiu, spotkał osobę bo przebytym udarze mózgu, czy to wśród rodziny, znajomych, czy przyjaciół.

Leczenie udarów mózgu w ostatnim 10 - leciu odnotowało wielki progres, poprzez udoskonalenie technik diagnozowania, oraz wprowadzenie do programu leczenia, specjalistycznych metod neurofizjologicznych, których zastosowanie we wczesnym okresie po udarze mózgu, przynosi wysokie i korzystne rezultaty.

Czym jest udar mózgu ????

W terminologii medycznej udar mózgu definiowany jest, jako zespół objawów klinicznych związany z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego utrzymującego się  powyżej 24h.  Inaczej mówiąc
w przebiegu udaru mózgu, który pojawia się nagle dochodzi do zaburzenia określonych czynności mózgu w zależności od tego, której okolicy on dotyczy. Udary mózgu są związane z zaburzeniami ze strony układu krążeniowego. Dlatego tez, udary mózgu dzielimy na dwie grupy: udary mózgu krwotoczne i niedokrwienne.

Udar krwotoczny…

Udar krwotoczny polega na wynaczynieniu krwi w obrębie tkanki mózgowej. Do udarów krwotocznych dochodzi w przypadku malformacji naczyniowych ( np. tętniaków mózgu), czy nieleczonego nadciśnienia tętniczego.

Udar niedokrwienny…

Udar niedokrwienny związany jest z chwilowym zmniejszeniem, lub zatrzymaniem przepływu naczyniowego w obrębie tkanki mózgowej. Dochodzi do niego w wyniku zatorów, lub zmniejszenia świtała naczyń tętniczych (np. w przebiegu miażdżycy).

Przyczyny powstawania udarów mózgu…

Przyczyny powstawania związane są przede wszystkim z wiekiem (im starszy wiek, tym ryzyko się zwiększa), brakiem aktywności fizycznej, złymi nawykami żywieniowymi (otyłość), stosowaniem różnego rodzaju używek (papierosy, czy alkohol). Ryzyko powstawania udarów wzrasta w przypadku nieleczonych chorób ze strony układu krwionośnego (miażdżyca), oraz bagatelizowania częstych objawów bólowych głowy, czy złego samopoczucia, oraz braku profilaktyki zdrowotnej. Ponadto udary powstają często w wyniku wrodzonych malformacji naczyniowych (wad budowy tętnic mózgowych), o których bardzo często nie wiemy.

Objawu udaru mózgu…

W przypadku udaru mózgu dochodzi do utraty przytomności poprzedzonej silnym bólem głowy (w przypadku udaru krwotocznego). Objawy są ściśle związane z obszarem mózgu, którego on dotyczy. Dochodzi do porażeń połowiczych, utraty zdolności mowy, zaburzeń świadomości, niedowładów połowiczych, trudności w poruszaniu się, trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Osoby po udarze mózgu często potrzebują pomocy ze strony rodziny. W przypadku udaru mózgu największe znaczenie ma czas jaki upłynął od jego wystąpienia, do wdrożenia leczenia. W przypadku udarów niedokrwiennych stosuje się leki trombolityczne, których działanie skupia się na rozkładzie skrzepu będącego przyczyną udaru. W udarze krwotocznym głównym celem jest zatamowanie wynaczynienia krwi do tkanki mózgowej. W tym przypadku przeprowadza się zabiegi operacyjne, w ostatnim czasie bardzo innowacyjną metodą stała się metoda embolizacji (zamknięcie światła naczynia tętniczego lub żylnego poprzez wprowadzenie przez cewnik tzw. sprężynek w celu zaczopowania światła naczyniowego). Decyzję o podjęciu tego typu leczenia podejmuje wyłącznie lekarz.

Leczenie udarów mózgu…

Jak już wcześniej wspominaliśmy istotnym elementem leczenia jest czas jaki upłynął od wystąpienia udaru do wdrożenia procesu leczniczego. W przypadku udaru niedokrwiennego leczenie należy wprowadzić jak najszybciej, natomiast jeśli mowa o udarze krwotocznym leczenie wprowadza się po całkowitym zahamowaniu wynaczynienia krwi do tkanki mózgowej. Jak wcześniej zostało nadmienione, wysokie wyniki w leczeniu udarów mózgu przynoszą metody takie jak, PNF czy NDT Bobath dla dorosłych. Metoda NDT  Bobath z pewnością może być stosowana u osób nawet w przypadku śpiączki. Metoda PNF polega na wypracowaniu określonych wzorców ruchowych, nauce poczucia własnego ciała w przestrzeni (z czym zwykle mają duży problem, pacjenci po udarze mózgu), nauce chodu, czy nauce podstawowych czynności ruchowych. Obie te metody przynoszą wysoką skuteczność w leczeniu udarów mózgu. Warto nadmienić, iż efekt leczniczy związany jest ściśle z czasem jaki upłynął od udaru do wdrożenia leczenia, wieku pacjenta, oraz obszaru uszkodzenia. W procesie rehabilitacyjnym, oprócz metod fizjoterapeutycznych stosowane jest również zaopatrzenie ortopedyczne (np. łuski, balkoniki czy kule), zajęcia logopedyczne, oraz terapia zajęciowa. Rehabilitacja w przypadku udarów mózgu jest bardzo długim procesem, wymaga dużego nakładu pracy nie tylko ze strony pacjenta, ale także jego rodziny.

Udar mózgu jest schorzeniem zagrażającym życiu, dlatego profilaktyka zdrowotna, aktywność fizyczna, oraz zdrowe odżywianie powinno stanowić nieodzowny element naszego życia. Jeśli już dojdzie do udaru mózgu to pamiętajmy, że liczy się każda minuta, która wpływa na wyniki leczenia.