Wczesne postępowanie w przypadku porażenia (obwodowego) nerwu twarzowego

Do porażenia nerwu twarzowego dochodzi  stosunkowo często. Często odbywa się to w sposób nagły i wiąże się z długą rehabilitacją. Porażenie nerwu twarzowego dzieli się na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią porażenia centralne – są to porażenia nerwu twarzowego w przebiegu zmian w obrębie Centralnego Układu Nerwowego tj. stany po udarze mózgu czy nowotwory mózgu.

Objawy porażenia nerwu twarzowego pojawiają się po stronie przeciwnej od źródła stanu chorobowego. Drugą grupę porażenia (liczniejszą) stanowią porażenia obwodowe. Powstają one często pod wpływem intensywnej zmiany temperatur, lub w przebiegu nieleczonych zmian zapalnych w obszarze objętym przez nerw twarzowy.

Objawy porażenia obwodowego

W przebiegu porażenia nerwu twarzowego o charakterze obwodowym, dochodzi do opadania kącika ust, braku ruchów mimicznych, niemożności zamknięcia powieki oka po stronie zajętej, łzawienia oka, zaburzenia czucia dotyku w obrębie twarzy, zaburzenia smaku oraz problemów z mową.  Ponadto dochodzić może do zaburzeń ruchowych w obrębie języka oraz trudności w połykaniu.

Rehabilitacja w przypadku porażenia nerwu twarzowego

Rehabilitacja powinna być wprowadzona jak najwcześniej, gdyż ma duże znaczenie dla powrotu prawidłowego funkcjonowania nerwu twarzowego. W porażeniu nerwu twarzowego zastosowanie znajduje masaż twarzy (należy pamiętać, iż po stronie porażonej masaż powinien być powierzchowny i szybki w celu pobudzenia przewodnictwa nerwowego, natomiast po stronie nieporażonej wykonuje się masaż głęboki i spokojny w celu rozluźnienia napiętych struktur mięśniowych). Z zabiegów fizykoterapeutycznych zastosowanie znajduje elektrostymulacja punktowa oraz laser po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Najważniejszą część rehabilitacji stanowi jednak kinezyterapia, największe rezultaty przynosi terapia PNF (chwyty stosowane podczas tej terapii pozwalają na stymulację mięśni twarzy), terapia ciepłem – zimnem w celu pobudzenia przewodnictwa czuciowego, zajęcia logopedyczne. Ponadto w czasie pomiędzy ćwiczeniami stosować można aplikację Kinesiology Taping w celu utrzymania rezultatów wypracowanych podczas rehabilitacji.