Choroba Niedokrwienna Serca – najistotniejsze fakty

Choroby ze strony układu krążenia w Polsce stanowią jeden z najczęstszych powodów wizyty w gabinetach lekarskich. Z każdym rokiem wzrasta odsetek pacjentów z problemami ze strony układu krążenia. Na całym świecie liczba ta stale rośnie i niestety dotyczy coraz to młodszych osób. W Polsce co roku z powodu choroby niedokrwiennej serca umiera ok. 50 tysięcy pacjentów. Często pacjenci bagatelizują pierwsze symptomy związane z CH.N.S. (Choroba Niedokrwienna Serca), co w dużej mierze wpływa na proces leczenia.

Choroba Niedokrwienna, jak każdy zespół chorobowy, im później wykryty, tym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań. Dlatego też, w dzisiejszym artykule chcemy przybliżyć Państwu kilka ważnych faktów związanych z CH.N.S., które pozwolą Państwu zapoznać się ze specyfiką tej choroby.

Na początku jednak zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest Choroba Niedokrwienna Serca ???

Jest to zespół objawów klinicznych, spowodowany niedostateczną podażą (dostarczeniem) tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia sercowego. Prościej mówiąc, nasze serce podczas każdego skurczu potrzebuje „zastrzyku” energii, która pozwala mu na swobodną pracę. W momencie kiedy dostarczana energia nie pokrywa w całości zapotrzebowania dla mięśnia sercowego, jego wydolność spada, a skutkiem tego jest spadek ogólnej zdolności do wysiłku.

Przyczyny powstawania CH. N. S. ????

Jedną z głównych przyczyn powstawania Choroby Niedokrwiennej Serca, jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Miażdżyca powoduje zmniejszenie światła tętnic, a co za tym idzie, ilość transportowanej krwi i produktów energetycznych potrzebnych do prawidłowej pracy mięśnia sercowego jest znacznie ograniczona. Ponadto, w przyczynach upatruje się również powstawanie zakrzepów, długotrwały stres (prowadzący do skurczów naczyń krwionośnych), oraz nadmierny powtarzający się długotrwale wysiłek fizyczny nieadekwatny do możliwości wysiłkowych organizmu.

Choroba dotyczy przeważnie osób po 45 roku życia i wraz z wiekiem odsetek ten wzrasta. Na powstawanie Ch. N. S., znaczny wpływ ma również nasz styl życia, oraz stosowanie używek typu: papierosy, alkohol, które w dużej mierze przyczyniają się do powstawania chorób serca. Choroby serca bardzo często współwystępują w przebiegu cukrzycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego itp.

Chorobę Niedokrwienną Serca dzielimy na kilka grup:

  1. Dusznica bolesna stabilna – jest zespołem klinicznym charakteryzującym się bólem w górnej lub środkowej części mostka. Objawy nietypowe to ból w okolicy łopatki czy nadbrzusza. Pacjenci bardzo często uskarżają się na pieczenie, rozpieranie, oraz uczucie ucisku. Ból pojawia się pod wpływem wysiłku fizycznego, jednak po odpoczynku lub po zastosowaniu farmakoterapii ustępuje.
  2. Dusznica bolesna niestabilna – ból wieńcowy staje się silniejszy. Ból promieniuje bardzo często do lewej kończyny górnej. Ponadto, ból pojawia się częściej i po mniejszym wysiłku fizycznym. Często pacjenci gorzej reagują na leczenie.
  3. Zawał serca – ostre niedokrwienie mięśnia sercowego.

Klasyfikacja Ch. N. S. według Kanadyjskiego Towarzystwa Chorób Serca i Naczyń.

I stopień – zwykła aktywność fizyczna, czy wykonywanie zwykłych czynności dnia codziennego nie wywołuje bólu w klatce piersiowej. Ból pojawia się tylko przy intensywnym i długotrwałym wysiłku fizycznym.

II stopień - niewielkie ograniczenie zwykłej aktywności fizycznej. Bóle czy uczucie duszności pojawiają się podczas dłuższego marszu powyżej 200 metrów, lub przy chodzeniu po schodach powyżej 1 piętra. Bóle w klatce piersiowej mogą pojawiać się także po przebudzeniu, tolerancja wysiłku fizycznego jest znacznie ograniczona.

III stopień - znaczne ograniczenie aktywności dnia codziennego. Bóle i duszność pojawiają się przy chodzeniu po płaskim terenie na dystansie krótszym niż 200 metrów, oraz chodzeniu po schodach poniżej 1 piętra. Wysiłek fizyczny jest niewskazany.

IV stopień – niemożność podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Bóle i duszność mogą pojawić się nawet w spoczynku. Pełne lub prawie pełne zamknięcie światła tętnic wieńcowych.

Diagnostyka i leczenie Ch. N. S.

Rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca odbywa się poprzez wykonanie badań specjalistycznych nieinwazyjnych typu: EKG, testy wysiłkowe, scyntygrafia, echokardiografia, czy ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych. Wśród metod inwazyjnych – najczęściej stosuje się koronarografię.

W leczeniu stosuje się przede wszystkim farmakoterapię. Ponadto, zmiana aktywności fizycznej, spokojniejszy tryb życia, czy rezygnacja z różnego rodzaju używek stanowią obok farmakoterapii główny element leczenia. Rehabilitacja pacjentów z chorobami serca skupia się przede wszystkim na stopniowym wprowadzaniu pacjenta do aktywności poprzez planowanie ćwiczeń, w głównej mierze nieobciążających dodatkowo układu krążeniowego.

W cięższych przypadkach typu III czy IV, wymagane jest leczenie chirurgiczne (np. angioplastyka tętnic wieńcowych, czy rewaskularyzacja tętnic wieńcowych).

Choroby układu krwionośnego można zaliczyć do chorób cywilizacyjnych. Dlaczego w erze nowoczesnych technologii, postępu i wzrostu świadomości pacjentów, odsetek zachorowań ciągle wzrasta??? Otóż często bywa tak, że wszelkie udogodnienia typu: komputeryzacja miejsc pracy, brak aktywności, pogoń za sukcesami, czy brak czasu na wykonanie podstawowych badań lekarskich niosą ze sobą wiele niekorzystnych zmian.
Brak aktywności fizycznej jest naprawdę zauważalny i to w całym przekroju społecznym. Jeszcze kilka lat wcześniej przechodząc obok placów zabaw, widzieliśmy pełno dzieciaków biegających z rówieśnikami. Dzisiaj place zabaw świecą pustkami, dzieci coraz częściej są zwalniane z zajęć wychowania fizycznego bez uchwytnej przyczyny. 

Niestety w życiu jest tak, że wszystkie nasze zachowania odbijają się w wieku późniejszym. Ograniczenie aktywności, zła dieta, stres, używki, ciągła presja czasu, przyczyniają się do powstawania nie tylko chorób serca, ale i innych zespołów chorobowych. Dlatego już dziś, warto zatrzymać się, zastanowić i pomyśleć nad tym, kiedy ostatnio robiliśmy sobie podstawowe badania lekarskie??? A może przyszedł właśnie czas, aby je powtórzyć???

Dbajmy o nasze serca !!!!!!!